Nordvästra Skåne är ett stort område. Här finns både Helsingborg, Ängelholm, Kullabyggden,  och området vid Hallandåsen.